Επικοινωνια

10
Jan

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Γιώτα Ελπιδοφόρου Corporate Administrative Assistant εκπροσώπησε την Nicos Neophytou Law Partners στο σεμινάριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που διεξάχθηκε στις 21 Νοεμβρίου, 2014 στη Λεμεσό.

Στόχος των εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση των βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου ώστε οι πολίτες, οι νέοι επιχειρηματίες, ιδιωτικές εταιρείες και τα κυβερνητικά τμήματα και γενικότερα όλοι οι πολίτες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί.

Τι σημαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση;
1. Αμφίδρομη Επικοινωνία με δημόσιους φορείς
2. Πληροφόρηση
3. Παροχή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών υπηρεσιών από τις κυβερνητικές υπηρεσίες

Μέσα από τα εργαστήρια ενημερωθήκαμε για διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως:
• ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης ατόμου ή Εταιρείας, του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος
• πληρωμές εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω αυτόματης χρέωσης
• υποβολή αίτησης για έκδοση ονόματος επιχείρησης και άλλα

Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν από την Κοινοπραξία EDITC LTD & MMC Management Center LTD.

Το έργο εντάσσεται στο γενικότερο Έργο «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε». Στόχος του έργου ήταν η περαιτέρω εξάπλωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Κύπρο.

Το Έργο «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» έχει τις ακόλουθες στρατηγικές στοχεύσεις:
1. Την εξοικείωση των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με τη ψηφιακή οικονομία
2. Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο (π.χ. e-Government, e-Banking, e-Commerce, e-Marketing και e-Learning)
3. Τη δημιουργία νέων χρηστών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας
4. Την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
5. Τη μείωση του χρόνου που απαιτείται από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για την ενημέρωσή τους και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το κράτος.

About Nicos Neophytou

Comments are closed.